"
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Odmrzni srce, zagrij učionicu

Stolarija na objektu OŠ "Husino" potpuno je dotrajala. Zbog toga je onemogućeno adekvatno zagrijavanje učionica i kabineta što dovodi do problema u normalnom funkcioniranju odgojno-obrazovnog procesa u školi. Ovaj problem direktno utiče na zdravlje kako učenika škole, tako i nastavnog osoblja te ostalih uposlenika. Neophodno je što prije zamijeniti prozore jer se većina njih zbog dotrajalosti ne može normalno zatvoriti i ne dihtuje što tokom zimskih mjeseci uzrokuje pothlađenost učionica i često razbolijevanje učenika i nastavnika, a kampanjom želimo prikupiti sredstva za tu namjenu.

Cilj projekta
Cilj projekta je stvaranje normalnih i adekvatnih uslova za neometano izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u objektu JU OŠ "Husino" kroz rješavanje problema zamjene dotrajale stolarije. Primarno, cilj je obezbijediti optimalne uslove za rad škole tokom zime kako bi se sačuvalo zdravlje učenika i uposlenika, ali i zaštiti okoliš kroz povećanje energetske učinkovitosti objekta i smanjenje emisije CO2.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 31.000,00 KM

Prikupljeno: 34.906,75 KM

Izazov

Nažalost, živimo u siromašnom tranzicijskom društvu, u kojem su potrebe djece i obrazovanja često zanemaruju. Većina školskih objekata je izgrađena u bivšoj državi i bivšem sistemu i veliki broj njih danas nema adekvatne uslove, naročito oni koji se nalaze u udaljenim marginaliziranim zajednicama. Objekat JU OŠ "Husino" jedan je od takvih. Centralni objekat škole ima površinu od 1739 m2. Ukupan broj učionica u školskom objektu je 10 (+ sportska dvorana) u kojima se nalazi 94 prozora koji imaju ukupnu površinu od 268,56 m2. Stolarija u školi je u vrlo lošem stanju. Drveni okviri prozora su se vremenom osušili i ne dihtuju, dio njih se uopće ne može adekvatno zatvoriti/otvoriti, nemoguće je osigurati normalno zagrijavanje učionica i kabineta. Pojedini prozori su zbog opasnosti koju predstavljaju zakovani za okvire. Objekat se još uvijek zagrijava na ugalj, gdje se tokom sezone potroši više od 80 tona uglja čijim se sagorijevanjem u atmosferu emitira ogromna količina CO2 koja uzrokuje veliko onečišćenje okoliša. Tokom hladnih zimskih perioda učenici nerijetko u učionicama moraju boraviti u jaknama, kapama i šalovima. Zbog toga učenici se često razbolijevaju i izostaju s nastave. Također, i sami uposlenici često se razbolijevaju te moraju na bolovanje što dalje usložnjava problem redovnog odvijanja nastave.
Rješenje

Razvojni tim OŠ Husino u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Husino krenuli su u što hitniju realizaciju projekta energetske efikasnosti i stvaranja adekvatnih uslova za odvijanje nastave u objektu OŠ Husino.

Plan je da u naredne dvije godine u potpunosti riješe ovaj problem tako što će udruživanjem sredstava lokalnih pojedinaca, biznisa i dijaspore te zagovaranjem prema nadležnim organima izvršiti zamjenu stolarije i načina zagrijavanja  objekta (sa uglja na pelet) te tako stvoriti adekvatne uslove za normalno odvijanje nastave u zimskom periodu.

Obzirom da se radi o finansijski i operativno velikom poduhvatu smatraju mogućim intervenciju realizovati u dvije faze:

- Hitna zamjena stolarije u novom krilu objekta u kojem se nalazi najveći broj upotrebljivih učionica koje se najviše koriste i što predstavlja prioritet;

- Zamjena stolarije u starom krilu objekta, zamjena peći i energenta u roku od dvije godine.

U konačnici  cjelokupna intervencija iznosi 62.980 KM, pri ćemu bi u ovom momentu fokus bio na zamjeni stolarije u novom školskom krilu, te je za tu intervenciju neophodno obezbijediti 31.000KM.

Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila inicijalna sredstva u iznosu od 15.000 KM, te je kroz ovu kampanju za intervenciju na novom školskom krilu neophodno obezbijediti dodatnih 16.000KM. Škola je dobila potvrdu od Ministarstva prostornog uređenja TK da će u narednoj godini planirati sredstva u iznosu od minimum 15.000 KM za ove namjene, što je dobra polazna osnova za realizaciju druge faze projekta.  

Alternativno možete donirati i putem žiro računa:

Uplate iz BiH BAM račun:

1941041108200117 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:  Pozorišna 13, Tuzla

 

Dugoročni utjecaj/rezultati

Realizacijom projekta doprinijelo bi se stvaranju boljih i sigurnijih uslova boravka i rada, kako za učenike škole, tako i nastavno osoblje. Dobrobit djece mora biti na prvom mjestu, a sigurni smo, da ćete kao i do sada pružiti nesebičnu podršku potrebama naše djece, kako bi pohađali školu u uslovima dostojnim svakog djeteta.

Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org

Donirajte za bolje uslove školovanja, dostojne svakog djeteta. Podržite kampanju i ugrijte prostorije škole, ali i dječija srca!

34.906,75 KM
Donirano od 72 donatora za 58 dana
112.60% Complete
To je 112.60% od cilja od 31.000,00 KM
Uspješno završen