Naknade

Doniraj.ba platforma je nekomercijalni projekt koji vodi Fondacija tuzlanske zajednice, sa ciljem da pomogne sebi, kao i drugim neprofitnim organizacijama da rastu i postanu samoodržive. Mi želimo biti partner sa svim ovim organizacijama, a ne samo platforma za prikupljanje donacija.

Kako bi održali redovan rad platforme i pružili kvalitetne i adekvatne usluge organizacijama civilnog društva koje je budu koristile, predvidjeli smo sljedeće minimalne naknade koje nemaju karakter sticanja profita:

- jednokratna godišnja naknada za usluge korištenja platforme: BAM 50,

- jednokratna kotizacija prilikom registracije projekta: BAM 50,

- naknada za transakciju od 2% od svake donacije.

Pomenute naknade ne uključuju troškove transakcije prikupljenih sredstava koje mogu zaračunati banke prilikom prenosa sredstava na bankovni račun korisnika platforme.

Godišnja naknada se naplaćuje jednokratno, bez obzira da li je organizacija odlučila da prikuplja sredstva za jedan ili više projekata tokom jedne fiskalne godine. Ovaj godišnji doprinos korisnika platforme nam pomaže da pokrijemo troškove upravljanja korisničkim računom u okviru baze podataka na platformi doniraj.ba. Godišnja naknada se naplaćuje na temelju fakture koju ispostavlja Fondacija tuzlanske zajednice nakon jednomjesečnog besplatnog probnog perioda korištenja platforme.

Kotizacija je takođe jednokratna naknada za svaki projekat za koji neka organizacija želi prikupljati sredstva putem platforme doniraj.ba. Kotizacija služi za pokrivanje troškova vezanih za pružanje podrške korisniku platforme za sva tehnička pitanja koja mogu proizaći iz procesa postavljanja informacija o projektu, pripadajućih slika i drugih važnih materijala o svojoj organizaciji i/ili projektu za koji se prikupljaju sredstva putem doniraj.ba. Kotizacija se naplaćuje tek nakon jednomjesečnog probnog razdoblja koji omogućuje organizacijama da besplatno isprobaju uslugu i istu nastave koristiti nakon isteka probnog perioda od jednog mjeseca.

Naknada u iznosu od 2% se naplaćuje iz potrebe pokrivanja stvarnih troškova administracije i savjesnog rukovanja finansijskim sredstvima, odnosno donacijama, koje pristignu u korist korisnika platforme. Dodatno, naknada od 2% služi i za pokrivanje troškova finansijske revizije, komunikacije sa donatorima, te drugih realnih troškova koji mogu proizaći iz pružene usluge. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo izmjena visine pomenute naknade na zaprimljene donacije, o čemu će svi korisnici biti blagovremeno obavješteni. Ove izmjene mogu uslijediti tek nakon uvida u realne troškove koji nastanu u procesu prikupljanja donacija tokom jedne fiskalne godine, ili zahtjeva koji budu eventualno proizašli iz zakonskih propisa.

Doniraj.ba se trudi da drži troškove održavanja platforme i finansijske revizije na minimalnom nivou, kako bi što više sredstava proslijedila u društveno korisne projekte i organizacije koje ih provode.