"

VRIJEDNOSTI FONDACIJE TUZLANSKE ZAJEDNICE

Nezavisna – posluje samostalno, gradeći partnerstva s vlastima, donatorima i drugim organizacijama iskrene odnose bez uplitanja u njenu poslovnu politiku.

Pouzdana – posluje zakonito, odgovorno i efikasno i čini sve da njeni klijenti i zainteresirane strane budu zadovoljni.

Transparentna – redovno informiše javnost i donatore o svojim godišnjim aktivnostima i finansijskom poslovanju putem godišnjih i revizorskih izvještaja.

Od povjerenja – zakonito i stručno rukuje povjerenim finansijskim i drugim sredstvima i usmjerava ih na riješenje dugoročnih problema u zajednici.

Stručna – stalno se usavršava, stiče znanja o potrebama zajednice, te stvara unutrašnje okruženje u kome svi zaposleni svojim znanjima i kapacitetima doprinose dostizanju ciljeva organizacije.

Inovativna – stalno traži nove ideje, metode i pristupe u radu sa donatorima, korisnicima i partnerima.

Otvorena – otvorena za saradnju sa svim građanima bez obzira na opredjeljenja i pripadnost pojedinaca i grupa sa kojima radi.