Fondacija tuzlanske zajednice poštuje vašu privatnost i stoga se obavezuje da će vaše podatke i sve informacije koje stavite na raspolaganje platformi doniraj.ba, koristiti i održavati povjeriljivo i odgovorno.

Fondacija tuzlanske zajednice poštuje privatnost korisnika usluga platforme doniraj.ba i shodno tome primjenjuje ovu Politiku privatnosti za zaštitu ličnih podataka svojih korisnika i garantuje privatnost podataka i odgovorno korištenje informacija o korisnicima.

Ako pristupate ili upotrijebljavate doniraj.ba platformu, vi prihvaćate da ste pravno vezani ovom Politikom privatnosti i Uslovima pružanja usluge. Ova politika i Uslovi korištenja se mogu, povremeno mijenjati o čemu ćete blagovremeno biti obavješteni putem platforme doniraj.ba.

Fondacija tuzlanske zajednice provodi usvojene radne politike i procedure, a njeni uposlenici posjeduju relevantna stručna znanja za primjenu mjera za zaštitu privatnosti podataka vodeći računa o pravnim, tehničkim i organizacionim aspektima postupanja i njihove usklađenosti sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka i standarda.

Zaštita privatnosti ličnih podataka

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima. Podatke koje dobije od korisnika prilikom pružanja usluga Fondacija tuzlanske zajednice će koristiti i obrađivati u zakonom dopuštene svrhe, za:

svoje vlastite potrebe koje obuhvataju, između ostalog: pripreme, zaklјučivanje, izvršavanje, izmjene i raskid ugovora o korištenju usluga platforme doniraj.ba,

sprječavanje potencijalnih zloupotreba, smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i Fondacije tuzlanske zajednice;

izvršenje aktivnosti oglašavanja i istraživanja tržišta s ciljem informisanja korisnika i zainteresovanih trećih strana o uslugama koje nudi Fondacija tuzlanske zajednice;

Fondacija tuzlanske zajednice neće prodavati podatke koje dobije od korisnika, niti će prenositi te podatke trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Za potrebe obavještavanja korisnika o novim uslugama, kao i za realizaciju usluga koje Fondacija tuzlanske zajednice pruža sama ili u saradnji sa partnerima, korisnik će unaprijed biti u prilici dati svoju saglasnost koju u svakom trenutku ima pravo da opozove.

Ako imate pitanja o pravilima o privatnosti, kontaktirajte nas na fondtz@ndacijatz.org.

Prikupljanje podataka i izrada računa na doniraj.ba

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja podatke kada posjetite platformu doniraj.ba, izradite račun, uredite podatke o svom računu, donirate za projekt, fond ili organizaciju. Neke od tih informacija su tehničke informacije koje automatski bilježe naši serveri. Vi ćete u okviru apliciranja odabrati i pružanje dodatnih informacija koje su neophodne, kao što su vaša adresa, fotografija, video, projekti i slične informacije.

Vi ovlašćujete nas da upotrebljavamo, pohranjujemo ili na drugi način obrađujemo bilo kakve lične podatke koji se odnose na vas i identificiraju vas, uključujući (ali ne ograničavajući se na) vaše ime i adresu, adresu za naplatu i adresu e-pošte u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za pružanje usluga platforme doniraj.ba.

Online doniranje i ankete

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja (ali ne zadržava) brojeve kreditnih i debitnih kartica koje obrađuju operateri plaćanja treće strane. Ove operacije su podložne Standardima sigurnosti industrije podataka o kartičnom plaćanju. Ako koristite PayPal ili sličnu uslugu, njihova upotreba vaših podataka temelji se na njihovim uslovima pružanja usluge i pravilima, a ne našim, stoga vam preporučujemo da pažljivo pregledate ta pravila.

Povremeno, doniraj.ba vas može pozvati da učestvujete u različitim online anketama. Ako ste kreirali doniraj.ba račun ili profil, informacije koje prikupljamo iz ovih anketa mogu se povezati s vama lično.

Tehničke informacije

Kao i većina web stranica, naši serveri automatski prikupljaju određene tehničke podatke kada posjetite našu web lokaciju, uključujući vašu adresu internetskog protokola, vrstu preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme vašeg posjeta, URL reference i, ako ste posjetili našu stranicu prije, jedan ili više kolačića koji mogu jedinstveno identificirati vaš preglednik. Da bi prikupili te informacije, stranica stavlja kolačić na tvrdi disk. Kolačić je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalju na vaš računar kada posjetite web stranicu. Kada ponovo posjetite web lokaciju, kolačić dopušta da ta web lokacija prepozna vaš preglednik. Kolačići mogu pohraniti korisničke postavke i druge informacije. Možete resetovati preglednik da odbije sve kolačiće ili da naznačite kada se kolačić šalje. Međutim, neke karakteristike ili usluge web lokacije možda neće ispravno funkcionirati bez kolačića.

Upotreba ličnih podataka i informacija

Doniraj.ba upotrebljava Vaše lične podatke i tehničke informacije koje su naši serveri zabilježili za obradu vaših donacija, kako bi:

  • vas kontaktirali u vezi s vašim donacijama i drugim aspektima usluge;
  • upravljali stranicom i našim poslovanjem; i
  • sastavili agregatnu statistiku koja nam omogućuje da razumijemo kako posjetitelji upotrebljavaju našu web-lokaciju i kako bismo poboljšali dizajn i sadržaj u cilju pružanja boljih usluga. Možemo dijeliti agregirane demografske i statističke podatke s našim partnerima.

Linkovi na druge web stranice i ažuriranja politike privatnosti

Ostale web stranice, uključujući i one naših partnera (linkovi koji se pojavljuju na doniraj.ba), imaju vlastitu politiku privatnosti. Kada pružate lične podatke na jednoj od tih web lokacija, podložni ste pravilima o privatnosti operatera te web lokacije, a ne pravilima o zaštiti privatnosti Fondacije tuzlanske zajednice i doniraj.ba. Preporučujemo vam da pročitate tu politiku prije slanja ličnih podataka.

Naša se pravila o privatnosti redovno preispituju kako bismo bili sigurni da nastavljamo služiti interesima privatnosti naših korisnika. Ako se naša praksa prikupljanja informacija značajno promijeni, objavit ćemo te promjene na web stranici doniraj.ba.

Objavljivanje ličnih podataka

Doniraj.ba platforma može podijeliti vaše lične podatke s našim davateljima usluga ili dobavljačima kako bismo obradili Vaše donacije ili ponudili Vam usluge, komunicirali vijesti i informacije o doniraj.ba te unaprijedili i poboljšali iskustva donatora. Davatelji usluga ovlašteni su koristiti vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi tih namjera, ili ako je drugačije ovlašteno ovim pravilima. Fondacija tuzlanske zajednice neće trgovati, dijeliti ili prodavati lične podatke donatora s drugima osim ako vi zatražite da dijelimo Vaše lične podatke pod sljedećim okolnostima:

• Kada donirate za projekt, dijelimo vaše ime i kontakt podatke i iznos donacije s voditeljem projekta.

• Kada dajete donaciju fondu, dijelimo vaše ime i datum i iznos donacije s osobom koja je voditelj fonda.

• Svaki put kada dajete donaciju, pružit ćemo Vam priliku da nam kažete da ne dijelimo vaše lične podatke na gore opisane načine.

Ako se doniraj.ba spoji ili postaje pridružen drugoj organizaciji, osigurat ćemo povjerljivost svih ličnih podataka uključenih u takve transakcije i objaviti ćemo obavijest prije prenosa ličnih podataka ako podliježu drugačijim pravilima o privatnosti.

Osim gore opisanih namjera, nećemo otkriti vaše lične podatke bez vašeg pristanka, osim ako: (1) moramo odgovoriti na sudski nalog ili pravni postupak; (2) hitna situacija zahtijeva objavljivanje prije nego što se vaše dopuštenje može dobiti (npr. situacije koje uključuju potencijalne prijetnje ličnoj sigurnosti) ili; (3) utvrdimo da je otkrivanje potrebno za zaštitu naših prava ili imovine, ili prava ili imovine druge osobe.