"

Uslovi korištenja

1. Uvod

1.1. Doniraj.ba je platforma osnovana od strane Fondacije tuzlanske zajednice. Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) je organizacija registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH 45/02 u Federalnom Ministarstvu pravde u Sarajevu pod rednim brojem 04-05-2-724/03 u junu 2003. godine. Fondacija tuzlanske zajednice ima sjedište u Tuzli na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla a djeluje na području cijele BiH. U skladu sa svojom misijom Fondacija se bavi namicanjem sredstava i podrškom razvoju civilnog sketora, te je platforma za on line donacije www.doniraj.ba samo jedan od alata za namicanje sredstava. FTZ takođe upravlja programima finansijske podrške nezavisno od platforme doniraj.ba

1.2. Ovi pravni poslovi uređuju korištenje usluga platforme doniraj.ba od strane organizacija civilnog društva (OCD) koje su popunili aplikaciju sa osnovnim i projektnim zadacima. Ovi uslovi korištenja počinju djelovati tek nakon što FTZ potvrdi projekat od strane OCD i objavi ga na platformi.

2. Registracija

2.1   OCD imaju pravo da pošalju zahtjev za korištenje platforme doniraj.ba putem on line aplikacije koja se nalazi na doniraj.ba platformi. OCD popunjava dva zahtjeva i  to onaj koji se odnosi na organizaciju te onaj koji se se odnosi na projekat.

2.2   Nakon što je uspješno završen proces apliciranja, bićete smatrani "korisnikom sa zahtjevom", a vaša aplikacija  će zvanično biti potvrđena od strane osoblja Fondacije tuzlanske zajednice (administratora). Obavijest o potvrdi Vaše aplikacije će Vam biti dostavljena putem elektronske pošte. Fondacija zadržava pravo ličnog kontakta OCD koja aplicira kako bi provjerila vjerodostojnost podataka unesenih u on line prijavu. U testnoj fazi razvoja platforme, korisnici neće imati mogućnost samostalnih promjena postavljene aplikacije bez potvrde administratora.

2.3   FTZ prima donacije napravljene putem platforme doniraj.ba te daje mogućnost i za prijem donacija putem drugih alata za namicanje sredstava. Donacije se vrše Fondaciji u cjelini, a ne OCD. Pri davanju donacije, donatori mogu odabrati koji projekat žele podržati i ne postoji način prisile za doniranje sredstava.

2.4   Po završetku procesa apliciranja, predviđena je opcija prema kojoj se OCD slaže sa uslovima korištenja, čime se između ostalog potvrđuje sljedeće:

a) FTZ zadržava potpunu kontrolu nad donacijama do momenta isplate OCD

b) OCD ima obavezu dostavljanja narativnog i finansijskog izvještaja u utrošku sredstava, kako bi se FTZ ogradila od eventualne zloupotrebe sredstava.

c) FTZ zadržava pravo upravljanja prikupljenim donacijama (uplata u vlastiti opšti fond) u slučaju da OCD ne pružaju tačne informacije o isplatama u razumnom vremenskom roku nakon što su najmanje dvije e-pošte za podsjetnike poslate OCD da ažuriraju ili pruže takve informacije o isplati;

d) FTZ zadržava pravo da ukloni OCD sa platforme u slučaju da zaključi da je djelovanje OCD suprotno važećim zakonima u BiH.

e) FTZ zadržava pravo da odbije da prihvati bilo koju donaciju u slučaju da postoji opravdana sumnja da se radi o finansijskim malverzacijama;

f) OCD i / ili njegovi projekti mogu biti uključeni na pridružene web stranice FTZ, uključujući bilo koje web stranice partnera ili klijenta;

2.5. FTZ zadržava pravo da odbije bilo koju aplikaciju, prekine bilo kakav grant, i odbije ili suspenduje OCD ili pojedine projekte od bilo kojeg razloga bez ikakvog obrazloženja. U vrijeme apliciranja i najmanje dvije godine nakon toga, FTZ će preduzeti sve raspoložive radnje za provjeru ili ponovno provjeravanje identiteta i ciljeva OCD-a.

3. Naknade

3.1. FTZ će za svoje administrativne usluge i troškove održavanja platforme doniraj.ba obračunati naknadu od 7% do 10% od svake donacije. Visina naknade zavisi od procjene FTZ o kakvoj organizaciji i kakvom projektu se radi. Administrativna naknada će se sastojati iz dva dijela, i to onoga koji se odnosi na troškove održavanja platforme (fiksni dio naknade) i onoga koji se odnosi na troškove administriranja aktivnostima (varijabilni dio).

3.2. FTZ zadržava pravo promjene naknade za donaciju, kao i mogućnost uvođenja nove naknade o čemu će OCD blagovremeno biti obavještena.

4. Obaveze platforme doniraj.ba (Fondacije tuzlanske zajednice)

4.1. FTZ će upravljati platformom i pružati Usluge tako da donatori mogu da daju online donacije jednostavno putem doniraj.ba.

4.2. FTZ će zaprimati donacije putem platforme ili drugih alata za namicanje sredstava u skladu sa dogovorom sa OCD, te će primljene donacije isplatiti prema OCD tek nakon što OCD dosegne traženi iznos za projekat ili prikupi dovoljan iznos sredstava neophodnih za realizaciju projekta. Potraživanja sredstava od FTZ, OCD će vršiti pismenim putem (zahtjevom). FTZ neće zaračunati kamatu na iznose koje FTZ čuva na svom računu.

4.3. FTZ će koristiti sve raspoložive alate i mogućnosti za prikupljanje, zaštitu i osiguranje ličnih podataka donatora u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

4.4. FTZ će uraditi sve kako bi osigurala privatnost svojih donatora. Iz tog razloga, fizičke iil elektronske adrese donatora, te ostali lični podaci neće biti dostupni za javnost. FTZ će, međutim, prikazati imena i prezimena donatora u publikacijama i posebno u godišnje izvještaju FTZ.

5. Obaveze OCD koja koristi usluge doniraj.ba

5.1.Obaveze su sljedeće:

(a) sve primljene donacije će se koristiti samo za navedeni projekat i u skladu sa opisom projekta koji je objavila OCD na platformi ili kako je navedeno u pismenom prijedlogu koji je podnesen FTZ i ne za bilo koju drugu svrhu. FTZ može povremeno prebaciti sredstva prema OCD u slučaju da se radi namicanje sredstava za razvoj OCD a po osnovu zahtjeva od strane OCD.

(b) sve primljene donacije moraju se koristiti u roku od dvije godine od dana prijema takvih donacija;

(c) upravljanje donacijama koje su prikupljene putem platforme doniraj.ba i koje su u skladu sa bilo kojom navedenom namjenom u zahtjevu za prikupljanje sredstava, je isključiva odgovornost OCD.

(d) kako bi se FTZ zaštitila od eventualne zloupotrebe novčanih sredstava, OCD će imati za obavezu dostaviti narativni i finansijski izvještaj o iskorištenim novčanim sredstvima, namaknutim putem platforme doniraj.ba ili nekog drugo alata kojeg koristi FTZ. U slučaju da OCD ipak zloupotrijebi prikupljena sredstva, nadležan je Sud u Tuzli.

(e) OCD je odgovorna da sadržaj koji objavljuje na platofrmi doniraj.ba nije lažan, pogrešan, netačan ili krši bilo koji Zakon ili će prekršiti bilo koji prava intelektualne svojine treće strane ili krše bilo koje pravo ili dužnost prema trećem licu;

(f) sve informacije i detalji koji se daju u vezi sa OCD zahtjevom na platformi i svi sadržaji koji se generišu na platformi od strane ili u ime OCD moraju tačni i ažurirani;

(g) OCD poštuje sve relevantne Zakone i Pravilnike FTZ.

5.2. U testnoj fazi OCD će biti u mogućnosti samostalno poslati zahtjev sa svim relevantnim podacima, ali neće moći ažuirati isti. Za ažuriranje vlastite prezentacije, OCD će morati kontaktirati aministratora platforme.

5.3. Svaka stvarna ili pokušana upotreba platforme doniraj.ba od strane OCD a koja je u suprotnosti sa navedenim uslovima korištenja može dovesti do krivičnog i / ili građanskog gonjenja. FTZ zadržava pravo po sopstvenom nahođenju da pregleda, prati i / ili evidentira bilo koju informaciju koja se odnosi na upotrebu platforme od strane OCD, bez prethodnog obavještenja ili dozvole od strane OCD. FTZ može dijeliti sve korisničke informacije koje dobije od OCD za sprovođenje Zakona u vezi sa bilo kojim istragom ili gonjenjem o eventualnim kriminalnim ili nezakonitim aktivnostima. FTZ će takođe otkriti korisničke informacije koje budu zahtjevane bilo kojim sudskim nalogom.

6. Dodatne obaveze za OCD koje primaju sredstva

6.1. Neprofitna osoba koja prima Donacije iz GGF-a, poklanja se i slaže se da će:

(a) odmah obavijestiti FTZ o:

(i) promjeni statusa OCD u vezi odluke o oslobođanju od plaćanja poreza ili dobijanja statusa organizacije od javnog interesa ili slično (ako je primjenjivo);

(ii) promjeni članova upravnog ili izvršnog tijela OCD ili ključnog osoblja zaduženog za vođenje projekta koji se nalazi na platformi doniraj.ba;

(b) primljene donacije neće se koristiti za bilo koju od sljedećih svrha ili aktivnosti:

(i) da krše ili potiču kršenje zakona (uključujući pružanje podrške bilo kojoj osobi ili subjektu koji se bavi terorističkim aktivnostima), izazvati bilo kakvu privatnu naplatu ili nepravilnu privatnu korist, ili poduzimati bilo kakve druge radnje koje nisu u skladu s važećim BiH zakonima;

(ii) promocija vjerskih ili religijskih aktivnosti

7. Intelektualno vlasništvo

(a) FTZ zadržava sva prava i vlasništvo stranice www.doniraj.ba uključujući usluge i sadržaj koji se nalazi na istoj;

(b) OCD daje pravo FTZ da publikuje, objavi, distribuira i promoviše sadržaje aplikacije koje OCD popuni na www.doniraj.ba

(c) U slučaju da OCD koristi vizuale FTZ ili platforme www.doniraj.ba bez znanja ili odobrenja FTZ, OCD je dužna nadoknaditi korištenje vizuala.

(d) OCD je u obavezi naglasiti vlasništvo platforme www.doniraj.ba koja pripada isključivo FTZ u bilo kojoj komunikaciji sa internom ili eksternom javnosti.

8. Isplate prema OCD

Primanje donacija: donacije napravljene na projektima na web stranici se dostavljaju na račun FTZ koji je povezan sa platformom www.doniraj.ba

Obrada donacija: Po okončanju kampanje za prikupljanje sredstava ili po Zahtjevu OCD, prikupljene donacije će se prebaciti na račun OCD sa računa FTZ tek nakon što se potpiše Ugovor o donaciji između ova dva subjekta.

Pojedinosti banke: Podaci o bankovnom računu koji su navedeni FTZ u postupku registracije bit će korišteni za izvršavanje svih budućih transakcija koje FTZ daje prema OCD. OCD je odgovorna da FTZ bude informisana o ispravnim i ažuriranim bankovnim podacima. Svaka promjena bankovnih podataka mora biti poslana putem pošte od strane ovlaštenog predstavnika OCD i to u dovoljnom vremenskom roku prije nego što se prijenos treba izvršiti.

Povrat sredstava: U slučaju da novac ne bude korišten za namjenu zbog koje je prikupljan i kako je navedeno u Ugovoru o donaciji, OCD je dužna vratiti sredstva prema FTZ a FTZ će obavijestiti donatore o razlozima vraćanja sredstava.

9. Međusobna komunikacija

9.1. Ovi Uslovi korištenja izdaju se i zaključuju na bosanskom jeziku. Komunikacija između OCD i FTZ će se vršiti na bosanskom jeziku, a u iznimnim slučajevima i na engleskom jeziku. Komunikacija će biti ohrabrivana od strane FTZ i biti će korišteni svi raspoloživi komunikacijski alati (pismom, telefon, e-poštom)