"
Podrška ranjivim grupama|Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Centar za mlade INPUT- „STEM MakerSpace Lab“

Realizacijom projekta “STEM MakerSpace LAB” omogućili bismo pristup djeci i mladima nesmetan proces usvajanja znanja iz oblasti obrazovanja, odnosno STEM oblasti – Science/Nauka, Technology/Tehnologija, Engineering/Inženjerstvo i Mathematics/Matematika. Uspostavljanjem STEM MakerSpace Laba djeci i mladima bez roditeljskog staranja će se omogućiti učešće u realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje njihovih ličnih vještina i kompetencija, a što će u krajnjoj mjeri olakšati proces pronalaska zaposlenja nakon napuštanja institucionalnog oblika zbrinjavanja.

Cilj projekta
Cilj projekta je opremiti i adaptirati prostorije u JU "'Dom-porodica'' Zenica koje će se koristiti kao STEM MakerSpace Lab. Realizirat će se 30 radionica i edukacija za djecu i mlade bez roditeljskog staranja koji su štićenici ovog doma. Više od 70 djece i mladih će razviti individualne vještine i kompetencije i biti pripremljeni za tržište rada.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 14.435,00 KM

Prikupljeno: 13.850,00 KM

Izazov

Djeca i mladi iz JU ''Dom-porodica'' Zenica, djeca bez roditeljskog staranja, predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija djece i mladih u Bosni i Hercegovini. Nakon navršenih 18 godina života ili po završetku redovnog školovanja, mladi napuštaju institucionalni oblik zbrinjavanja. Nakon toga, započinju samostalan život, gdje se suočavaju sa nizom prepreka i problema. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju jeste pronalazak posla zbog nedostatka vještina potrebnih za tržište rada.
Rješenje

STEM MakerSpace Lab će razvijati lične vještine mladih iz JU ''Dom-porodica'' Zenica. Mladi će naučiti najnovije stvari iz oblasti programiranja, robotike, 3D modeliranja i printanja  i dobiti priliku da praktično primjene sve ono što uče u okviru formalnog obrazovanja u svojim školama. Takođe, imaće priliku da razviju i komunikacijske vještine, te da budu uključeni u STEM program, praktičnu primjenu nastavnog plana i programa po principu ''learning by doing''. 

Donirati možete bilo koji iznos on-line, uplatom putem blagajne Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, ili putem banke, na račun 338 440 22525810 91 kod UniCredit Bank BiH d.d.

Alternativno možete donirati i putem žiro računa:

Uplate iz BiH BAM račun: 338 440 22525810 91 UniCredit Bank BiH, dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22, ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun:

IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:  Pozorišna 13, Tuzla.

Uplate Direktno na transakcijski račun organizacije Centar za mlade INPUT br.  1610550012070033 kod Raiffaisen Bank.

Dugoročni utjecaj/rezultati

Neka se snovi pretvore u stvarnost!

Ovaj izvanredan projekt postavit će temelje za dugoročni uticaj koji će oblikovati živote djece i mladih u JU "Dom porodica" Zenica. U tom inspirativnom prostoru, oni će dobiti priliku da istraže, otkrivaju i zarone u svijet STEM disciplina. Uz podršku mladih vizionara, studenata, asistenata i iskusnih profesora, bit će poticani na stvaranje inovacija i usvajanje novih znanja. Kroz neprestanu edukaciju, učenje i praktičan rad, mladi starosti od 15 do 18 godina bit će osposobljeni za budući samostalan život, noseći sa sobom stečene vještine i znanja. Ova transformacija omogućit će im da razviju svoje potencijale, pripreme se za tržište rada i postanu aktivni i ravnopravni članovi društva.

Neka se njihova strast i entuzijazam preliju u svijet i postanu inspiracija za generacije koje dolaze. Uz podršku ovog projekta, budućnost postaje prostranstvo neograničenih mogućnosti, a snovi postaju ostvarivi ciljevi.

Kampanja se realizuje uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice u okviru USAID aktivnosti Snaga lokalnog – Naša zajednica je naša odgovornost.

 
Dokumenti
ID BROJ.pdf
Video
Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org

Ako donirate za ovu kampanju, i djeca bez roditeljskog staranja će imati priliku postati dio savremenog svijeta i budućnosti koju sa sobom nosi tehnologija i nauka. Donirajte za STEM MakerSpace Lab i pomozite im da naprave prvi korak ka uspjehu i nezavisnosti kada ne budu pod krovom "doma".

 

 

13.850,00 KM
Donirano od 8 donatora za 81 dana
95.95% Complete
To je 95.95% od cilja od 14.435,00 KM
Završen
Do cilja je potrebno prikupiti još 585,00 KM