PRIKUPLJAJ DONACIJE
Recite nam nešto više o samom projektu.
Prije nego započnete sa procesom popunjavanja zahtjeva za vaš projekat, molimo vas da vodite računa o sljedećim bitnim informacijama.
  1. U testnom periodu djelovanja platforme doniraj.ba nećete biti u mogućnosti samostalno vršiti ažuriranje vašeg projekta, nakon što jednom završite prijavu.
  2. Molimo vas da prije nego krene u popunjavanje zahtjeva imate jasno definisan vaš zahtjev.
  3. U slučaju da želite da Vaša prijava bude dostupna na engleskom i njemačkom jeziku, molimo Vas da sami pripremite prevod. U suprotnom, vaša prezentacija će prilikom jezičkog odabira stranice na engleski ili njemački jezik, ostati na bosanskom jeziku.
  4. Klikom na polje (KOCKICA) izjavljujete da ste upoznati sa Uslovima korištenja te da ih prihvatate
  5. Ako želite da pozadinske slike ljepše izgledaju trebate obezbijediti fotografiju minimalne širine 1280 i minimalne visine 335 piksela
  6. Organizaciju koja je nosioc projekta morate registrovati prije registracije projekta