"
Javna ustanova Osnovna škola ''Husino'' Husino
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Naša misija

Formiranje integralne dječje ličnosti spremne na cjeloživotno učenje, prožete empatijom, odgojene u duhu demokracije i zainteresirane za građenje kvalitetne budućnosti.

O organizaciji

JU OŠ ''Husino'' osnovana je 5. septembra 1958. godine i danas djeluje kao javna ustanova od posebnog društvenog interesa. Tokom više od 60 godina postojanja odškolovala je brojne generacije i vrlo uspješne pojedince koji danas žive i rade diljem svijeta. Danas škola broji 113 učenika podijeljenih u 17 odjeljenja te ima ukupno 36 uposlenika.

Naša vizija

Aktivno sudjelovanje u stvaranju kvalitetnog društva za budućnost koje treba ljude osposobljene da rješavaju životne probleme na demokratski i civiliziran način. U tom kontekstu doprinosimo da demokratski procesi zažive, opstaju i postaju dio svakodnevnog života i rada.

Dokumenti
Napravite donaciju

Budući da trenutno radimo u infrastrukturno skoro neuslovnim prostorijama koje su tokom zime prehladne za normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa, donacije su nam potrebne kako bismo mogli zamijeniti dotrajalu stolariju i omogućiti učenicima normalan rad i boravak u školi kakav zaslužuje svako dijete.

 

KONTAKT

Ulica 27. jula br. 9

Tel.: +387-35-802-015

Mob.: +387-61-263-924

Email: skolahusino@yahoo.com

Web: https://osnovnaskolahusino.weebly.com/