"
Životna sredina i okruženje
Pomoć napuštenim životinjama

Pomoć napuštenim životinjama.

Cilj projekta
Cilj je prikupiti novac da bi mogli spasiti što više životinja. Novac nam treba za hranu,kućice,ogrlice,povodce te također za račune od veterinara.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 2.000,00 KM

Prikupljeno: 0,00 KM

Izazov

Rješavamo problem napuštenih životinja kojih svakoga dana ima sve više i više. Mi im pomažemo i kasnije za njih tražimo dom.
Facebook stranica organizacije: Agora-centar-335411299918078/
Web stranica organizacije: http://agoracentar.org/
Napravite donaciju

0,00 KM
Donirano od 0 donatora za 1921 dana
Do cilja je potrebno prikupiti još 2.000,00 KM