"
Udruženje građana "Vive Žene"
Podrška ranjivim grupama
Naša misija
Vive Žene centar za rehabilitaciju i prevenciju svih oblika nasilja i torture kroz svebuhvatnu i profesionalnu psiho-socijalnu podršku, edukaciju i javno zagovaranje radi na izgradnji nenasilnog, tolerantnog i sigurnog društva.
O organizaciji
Udruženje građana "Vive Žene" imaju princip rada sa tri nivoa intervencija A. Prvi nivo u oporavku žrtava rata, torture i nasilja je individualno liječenje unutarnjih rana B. Drugi nivo je ponovna izgradnja povjerenja i socijalne povezanosti u lokalnim zajednicama C. Treći nivo je makro nivo rekonstrukcije ratom oštećenog društva (sistema)
Naša vizija
Sigurno i tolerantno društvo lišeno svih oblika nasilja i torture u kome gradani ostvaruju svoja puna prava i slobode.
Dokumenti
Napravite donaciju

Žene žrtve nasilja su uglavnom nezaposlene, nižeg obrazovnog statusa, bez podrške porodice i "krova nad glavom". Vive Žene osigurava sve uslove za život u Sigurnoj kući ali i podršku nakon izlaska iz Sigurne kuće.

 

KONTAKT

Alekse Šantića br.6

Tel.: +387-35-224-310

Mob.: +387-61-042-308

Email: vivezene@bih.net.ba

Web: https://vivezene.ba/