"
UDRUŽENJE ART CENTAR "ANKATA"
Kultura i umjetnost
Naša misija

Stvaranje prilika za razvoj i promociju kulture i umjetnosti Bosne i Hercegovine i promocija pozitivnih vrijednosti.

O organizaciji

Art Centar ANKATA se bavi afirmacijom mladih nezaposlenih umjetnika, kreiranjem kulturnog i umjetničkog sadržaja za sve stanovnike Tuzlanskog kantona i šire, te radi na promociji kulture i umjetnosti Bosne i Hercegovine i pozitivnih vrijednosti. Ankata svoj rad posebno bazira na edukaciju i kulturno i umjetničko osvještavanje djece i mladih kroz dramsku umjetnost.

Naša vizija

Omogućen i pristupačan kulturni i umjetnički sadržaj svim stanovnicima Tuzlanskog kantona.

Dokumenti
Ap
Napravite donaciju

Djeca iz grada i djeca sa sela se ni po čemu ne razlikuju. Imaju jednaku znatiželju za novim stvarima, jednak osjećaj za ljepotu i jednak razum za razlučivanje dobra i zla. Mi, kao građani, smo odgovorni za ono što ćemo im omogućiti ili neomogućiti.

 

KONTAKT

Ulica Alije Izetbegovića 21/4

Tel.: +387-60-304-5729

Mob.: +387-62-196-482

Email: ankata.drama@gmail.com