RE-SET
Podrška ranjivim grupama|Obrazovanje i cjeloživotno učenje|Smanjenje siromaštva|Mladi, djeca i porodica
Naša misija
Misija organizacije "RE-SET" da se smanji zloupotreba pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao i pružanje podrške tim osobama do konačnog zapošljavanja.
O organizaciji
RE-SET je novoosnovano udruženje koje se bavi edukacijom, profesionalnim osposobljavanjem i socijalnim osnaživanjem osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom Kantonu. Cilj nam je da što više nezaposlenih osoba edukujemo i socijalizujemo do krajnjeg zapošljavanja ili samozapošljavanja.
Naša vizija
Vizija organizacije "RE-SET" jeste da se stvori jedan zdravi ambijent kod osoba sa invaliditetom kao i potencijalnih poslodavaca koji bi te osobe zaposlili bez zloupotrebe njihovih zagarantovanih prava i diskriminacije.
Dokumenti
Napravite donaciju

Donacijama bi podržali jednu ustanovu koja bi direktno edukovala osobe sa invaliditetom i pomagala pri zapošljavanju.

 

KONTAKT

Donja Grabovica do 14

Tel.: +387-61-665-729

Mob.: +387-61-665-729

Email: reset.tuzla@gmail.com