Partnerstvo za javno zdravlje
Očuvanje zdravlja, sport i rekreacija
Naša misija
Partnerskim pristupom do zdrave zajednice, u kojoj svaki svjestan i odgovoran pojedinac aktivno djeluje na unapređenju sopstvenog i javnog zdravlja. A partnership approach to a healthy community, in which every conscious and responsible individual actively acts to improve their own and public health.
O organizaciji
Udruženje PJZ je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.Želimo biti jedinstven i jak glas u promociji zdravlja i prevenciji pojava koje dovode do narušavanja zdravlja.
Naša vizija
PJZ doprinosi podizanju svijesti i promociji zdravlja informisanjem, ukazivanjem na probleme u javnom zdravstvu, educiranjem i lobiranjem za zdravlje, te prevencijom pojava koje ga mogu narušiti. PPH contributes to raising awareness and promoting health by informing, pointing out problems in public health, educating, and lobbying for health, and preventing phenomena that can impair it.
Dokumenti
Napravite donaciju

Organizacija kojoj se vjeruje i koja je donijela u zadnjih 10 godina značajne pomake u Bosni i Hercegovini i regionu na polju podrške starijim osobama čemu svjedoče hiljade zadovoljnih korisnika Centara za zdravo starenje.

 

KONTAKT

Kranjčevićeva 12

Tel.: +387-61-349-554

Mob.: +387-61-349-554

Email: info@pjz-pph.ba

Web: https://pjz-pph.ba/