Organizacija za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh"
Naša misija

Kontinuiranim pružanjem prilika djeci i mladima, njihovom inkluzijom te moralnim, društvenim i ekonomskim osnaživanjem doprinosimo poboljšanju sveobuhvatnog kvaliteta njihovih života.

O organizaciji

Svojim angažovanjem u zajednici interaktivnim i kreativnim pristupom u radu sa djecom i mladima - koji je prilagođen potrebama istih - doprinosimo individualnom razvoju ličnosti kod djece i mladih što uključuje intelektualni, društveni i kritički razvoj te njihovu uključenost u lokalnu zajendnicu s ciljem stvaranja demokratičnog društva.

Naša vizija

OZO kroz program za djecu i mlade kontinuirano radi na osnaživanju istih te im pruža mogućnost da kroz realne životne situacije jačaju svoje kapacitete i učestvuju aktivno u kreiranju svog okruženja.

Dokumenti
Napravite donaciju

Ulaganjem u razvoj organizacije za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh" zajednički stvaramo organizaciju koja u fokus svog djelovanja stavlja dijete ili mladu osobu, te ga integriše u društvene tokove promičući univerzalne ljudske vrijednosti i dječija prava, čineći da se djeca i mladi u svakoj životnoj situaciji osjećaju vrednovano, motivisano, ohrabreno i angažovano.

 

KONTAKT

Dragiše Trifkovića 2

Tel.: +387-35-277-480

Mob.: +387-61-673-930

Email: osmijeh1@gmail.com

Web: http://www.osmijeh.org