Badminton Klub Sertini Doboj
Očuvanje zdravlja, sport i rekreacija
Naša misija
Promocija badminton sporta u Bosni i Hercegovini
O organizaciji
Badminton klub Sertini Doboj će promovisati zdravlje i badminton kao olimpijski sport u kategorijama za mališane, takmičarskim kategorijama, veteranima kao i invalidnim osobama koje mogu da se aktivno bave ovim sportom. Za početak ćemo krenuti sa kategorijama starijim od 15 godina
Naša vizija
Involviranje što više učesnika Badminton sporta u regionu.
Dokumenti
Napravite donaciju

Ključna stvar je u tome da smo nastali iz vlastitih sredstava, a sama nadogradnja Badminton Kluba Sertini, Doboj i napredak zavisi od stabilnih finansijskih sredstava.

 

KONTAKT

Nemanjina 6, 74 000 Doboj

Tel.: +387-65-643-603

Mob.: +387-65-643-603

Email: macakd@gmail.com

Web: https://badminton-sertini.com/