"
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Naša misija

Udruženje radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja, a nastoji motivirati što veći broj građana, posebno mladih, da se uključe u demokratske procese i upravljanje sudbinom svoje zajednice.

O organizaciji

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.

Naša vizija

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.

Dokumenti
Napravite donaciju

Izborom Agora centra za partnera podržavate razvoj neformalnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, jer se sav višak prihoda od kurseva usmjerava u organizaciju subvencioniranih obrazovnih programa za nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije građana (nezaposlene mlade, žene i djecu).

 

KONTAKT

Oslobodilaca 4, Simin Han

Tel.: +387-61-568-807

Mob.: +387-61-568-807

Email: asmira@agoracentar.org

Web: http://agoracentar.org/